EKOLOGIA

 

Dodatkowym uzupełnieniem działalności APILANDII jest kwestia proekologiczna, czyli organizowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie zachowań proekologicznych. Wszystko to przy współpracy Fundacji APIKULTURA. Skupiamy się oczywiście głównie na pszczelarstwie, tym samym bardzo ważna dla nas jest działalność na rzecz ochrony pszczół i innych owadów zapylających, a także przyczynianie się do zwiększania ich populacji oraz stwarzania korzystnych naturalnych warunków środowiskowych. Wychodząc od pszczół, przechodzimy oczywiście do popularyzowania i promowania zdrowego żywienia, zdrowego stylu życia, w tym polskiego miodu i innych produktów pszczelich. Całość uzupełnia podejmowanie działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju pszczelarstwa oraz terenów przyjaznych pszczołom pod względem zasobów wolnych od zanieczyszczeń.

Funkcjonalna realizacja powyższych elementów nie byłaby możliwa bez aktywnej integracji środowisk pszczelarskich i podnoszenia kwalifikacji pszczelarzy, wspieramy dzieci, młodzież i seniorów oraz środowisko pszczelarskie. Stawiamy na aktywizację społeczną i zawodową w zakresie pszczelarstwa grup senioralnych. Naszym głównym założeniem jest również pomoc i wspieranie osób niepełnosprawnych, w szczególności pszczelarzy.

Jesteśmy przekonani, iż edukacyjny charakter naszego Centrum oraz doniosłość tematu promocji pszczelarstwa jako realnego dobra narodowego wpisuje się w obecny trend zrównoważonego rozwoju oraz ekologicznej dbałości o środowisko naturalne. Misją naszej firmy jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań; aktywizacja możliwości twórczych i rozwojowych. Działamy innowacyjnie i dlatego systematycznie rozwijamy tematy bazujące na wsparciu pszczelarstwa oraz społeczności skupionej wokół zagadnienia – obecnie rozwijając niniejszy projekt edukacyjny.