EDUKACJA

W APILANDII wchodzimy w świat pszczół i przenosimy się do innej, magicznej krainy. Naszym celem jest uświadomienie odwiedzającym, że nowoczesna technologia pszczelarska i dbanie o życie pszczół idą ze sobą w parze. Zależy nam na pobudzeniu ciekawości młodych i zachęceniu ich do dalszego pogłębiania wiedzy. Nauczyciele chwalą formę przekazywania wiedzy, w której rozbudzamy chęć nauki, zachęcamy do aktywności, a każde dziecko w swoim własnym rytmie poznaje pasjonujący świat pszczół. Centra popularyzacji nauki jakim jest APILANDIA, to obecnie uznany kierunek innowacyjnego kształcenia dla wszystkich grup wiekowych. Naszym celem jest uświadomienie odwiedzającym, że nowoczesna technologia pszczelarska i dbanie o życie pszczół idą ze sobą w parze. Oferta edukacyjna projektu adresowana jest głównie do dzieci i młodzieży; zależy nam na pobudzeniu ciekawości młodych i zachęcenie ich do dalszego pogłębiania wiedzy.

Jest różnica między czytaniem o pszczołach, a usłyszeniem po raz pierwszy huku roju. Jeżeli pierwsza interakcja z pszczołami przebiega w bezpiecznej, miłej atmosferze, to buduje pozytywne wspomnienia, które mają w przyszłości wpływ na postrzeganie pszczelarstwa i pszczelarzy. Jednak, co najważniejsze, przebywanie w pasiece oswaja z owadami, uczy, że poprzez odpowiednie podejście obcowanie z nimi jest bezpieczne. Mało tego – słowa, że pszczoły nie mają żadnego interesu w żądleniu ludzi, znajdują poparcie podczas obserwacji lotu zapracowanych zbieraczek. Oswajanie strachu powinno zaczynać się na zajęciach edukacyjnych. Od poczucia bezpieczeństwa jeden krok do fascynacji lub przynajmniej szacunku do owadów zapylających. Właściwie tylko dobre nawyki myślowe mogą zapoczątkować zmiany w zachowaniu przyszłych pokoleń. Dokładne zaznajomienie się z pszczołą miodną, jej racjonalnym zachowaniem wobec ludzi i niesamowitą biologią, rozbudza chęć ochrony tego gatunku, a myśl, że można by go stracić, staje się odpychająca. Zajęcia w pasiece edukacyjnej ugruntowują poczucie, że pszczoła miodna, to niezwykle wartościowy i ważny gatunek. Przebywanie na wolnym powietrzu, słuchając śpiewu ptaków i wdychanie zapachu ula wszystkich nastraja pozytywnie. Poza tym to dobrze zarówno dla organizmu dzieci, jak i dla ich psychiki. Te drobne działania mogą zsumować się w ogólną sympatię dla przyrody i środowiska naturalnego.